SHR 210 een topper!

Op de pagina hieronder vertelt Agnus het verhaal van zijn kampioen SHR 210

Het verhaal van Kerry Hill-ooiSHR 210.
------------------------------------------------- 

       

             ( SHR-120 als Kampioen 20041,5 jr ooien  )

De moeder is SHR-120 geb24-3-2003 als 3ling .

Moeder was direct al eenprachtig ooilam en ze was dan ook op een na mooiste ooilam in sept 2003
op de Nationale keuring in Ermelo. En in 2004 was ze Kampioen van 1,5 jr ooien. Moeder wasgeboren uit een aankoop ooi. SHR-120 is altijd een heel mak en lief dier wenoemen haar dan ook MADELIEF, ze kom direct uit de e
mmer eten als je in de weiben, in tegenstelling van veel nakomelingen van haar die altijd afwachtendzijn. Ook is Madelief erg vruchtbaar want zij heeft in 9 keer 18 lammeren ( 1 x4 ling, 2 x 3 ling, 3 x 2ling, 2 x  1 ling ) geworpen en 16 groot gebracht.

En is nu nog steeds vitaalen gaat gewoon weer onder de ram.

De vader is een ram van JoSlangen SBA-0167 geb 16-3-2006 als 2 ling

Vader was als 1,5 jarigeram gekomen uit Zuid-Limburg en kon niet zo goed zwemmen in ons kikker land enis verdronken na het dekseizoen. Een grote ram was het met een mooie aftekeningen best beenwerk.

Dochter SHR-210 isuit deze ouders geboren  op 11-03-2008ook als 3 ling (en als 3 ling gezoogd bij moeder )

Het was een prachtigkwartet Moeder Madelief met ramlam 209, ooilam 210 en ooilam 211 in hetvoorjaar 2008. De lammeren hadden perfecte aftekening aan de kop, 211 had ietsdonkere poten.

In de zomer van 2008groeide de drieling gelijkmatig op wat niet dikwijls voorkomt met een 3 ling,vaak blijft er wel eens eentje achter op de rest. Ik moet wel even vertellendat ik altijd de eerste 2 weken wel elke dag het grootste en sterkste lam van een3 ling, ik dan 3 uur s'ochtends en 3 uur s'avonds aan een honden riempje vaneen 0,5 mtr vast zet in een hoek van het kraamhok om verdringing te voorkomen.De overige 2  kunnen dan onbeperktdrinken.

Broertje 209 is al in dezomer verkocht naar Belgie naar fokker Willy Baeten ( een hele toestand hoordat exporteren ).

En met Zus 211 heb ik nogeen jaar gefokt en een prachtig ramlam ( Nelis )van geteeld, Nelis was vernoemtnaar Manke Nelis ( Ned. Artiest geloof ik )in die tijd.

Nelisje was 4 dgn oud toenmoeder erg schrok en over hem heen denderde.

Zijn achterpootje brak dwars af net onder dehak. Ik vond het zonde van zo'n perfect koppie om er niet alles aan te doen.Lies was al uit bed en ik heb Nelis mee naar binnen genomen en een pvc pijpjein de lengte door gezaagd. Lies heeft Nelis op zijn zij in bedwang gehouden enik heb het pootje gezet en omwikkeld met watten en toen de 2 delen pvc er omgetaped. Sindsdien noemde we ons paplam Manke Nelis want als hij op het padliep dan hoorde je; tip, tip,tip,BOENK met die pvc huls. Na 5,5 weken kon je nietmeer zien welk pootje gebroken was geweest.

Zus 211 is in de herfstverkocht naar Te Roller geloof ik.

De levensloop van SHR-210en haar nakomelingen.
------------------------------------------------------------------

In September 2008, had ik210 en 211 ingeschreven voor de Kerry-Hill keuring in Ermelo. 210 kreegtoen 1e prijs en 211 een 2e prijs in de rubr. 1B ooilammeren .

En 210 en 211 zatenook in de groep 3tal nakomelingen en werden toen kampioen.

210 werd ook dat jaar Dagkampioen 2008.

  
  (Dagkampioen 2008 SHR-210)                        ( Links SHR-210, Midden Zus SHR-209) 
                                                                                                     (Kampioen3tal nakomelingen.)

Voorjaar 2009 dacht ik dat 210niet drachtig was, maar ze beviel toch van een prachtig ramlam,
helaas wel in deslootkant en het lam is verdronken.

Op de Keuring 2009 inErmelo werd 210 3e prijs bij de 1,5 j ooien en ze zat in de bedrijfsgroep diekampioen werd dat jaar.  

210 werd dit jaar Reserve Dagkampioen 2009.    

(SHR-210 links, Reserve Dagkampioen 2009)

Voorjaar 2010 wierp 210een ooi 228 en een ramlam 229.                                            

Hetooilam 228 is meegegaan naar de keuring maar stond midden in de groep,maar  werd in het jaar 2011 Kampioen vande 1,5 jr ooien. Mr King vond het een best ontwikkeld ooi met veel lengte enstrong bones en is verkocht aan C Holland. En het ramlam 229 is in de herfstverkocht naar L Versnel en dit jaar nog eens naar Belgie geëxporteerd .

Op de keuring 2010 inHulshorst werd 210 Kampioen bij de oudere ooien, en de ooi NPU-046 vanBert Nap was Res.Kampioen dat jaar. NPU-046 komt uit ooi SHR-061 ( Dagkampioen 2002 in Giessendam ) en 061 iseen halfzus van  Madelief ( moeder van210 ). Ook dit jaar werd 210 aan het eind van de dag Reserve Kampioenv/d Dag.


Op 20-3-2011 kreeg 210een prachtig ooilam, meer waren er niet jammer genoeg.

Ik heb haar wat vroegergespeend, en een dag na het afspenen is ooilam 4669 met haar kop langs deafrastering gegaan en had haar onderste ooglid helemaal los gescheurd. Er hingeen gezwollen ooglid van 3 x 2 cm te bengelen. Nog nooit gezien zoiets, kortomhechten kon met geen mogelijkheid meer dus heb ik het velletje maar afgeknipt (een rot gezicht zo'n oog zonder ooglid van onderen ).      

 
(Ooi SHR-210 en Ooilam SHR-4669)                                        (Dochter 4669 rechts)

Onvoorstelbaar zoals datoog zelf weer een lid aanmaakt na enkele weken.

In de zomer kon je het nietmeer zien, alleen met een vergrootglas kan je zien dat er op het ondersteooglid geen wimpers op staan. Dochter 4669 kreeg een eerste prijs dat jaar inde Rubriek 1b ooilammeren. Moeder 210 stond er best voor dit jaar en werdKampioen bij de oudere ooien in Hulshorst. En 210 werd Reserve Kampioenin het bedrijfs 3 tal samen met haar dochter 228 en aan    het eind van de dagwerd 210 

Dag-Kampioen 2011.

 

                    ( Dagkampioen 2011 SHR-210 )                                   ( Dochter 4669 hier 1,5 jaar)

Dit jaar op 20-3-2012liepen er s'ochtends 2 super getekende lammeren bij 210 in het hok. Ikheb haar nog nooit zien lammeren ze wacht altijd tot we weg zijn of slapen.2312 het ooilam en 2313 het ramlam. Moeder 210 had veel melk dit jaarhet waren binnen 5 weken de grootste lammeren in de koppel. En alle 3 zijnmeegegaan naar de Kerry-Hill keuring 2012 in Hulshorst. Het ramlam 2313 heefteen 2e prijs en ooilam 2312 heeft een 1e prijs die dag, Ook zaten ze samen inhet 3-tal nakomelingen van een vader en daar kregen ze een 3e prijs. Misschienleuk om te vermelden is dat hun 2 nichtjes en neef        ( Vader Ram SHR-197 is een zoon van Madelief en halfbroer van 210 )van B Nap, Kampioen 3 tal nakomelingen van eenvader werden dit jaar.

         
             

( links SHR-2313, rechts SHR-2312 )

   
                                             (Links SHR-210 Rechts SHR-4669)                       

Ook de 1,5 jr dochter 4669had ik mee genomen, en zij werd Kampioen van 1,5 jr ooien en  210 werd  dit jaar weer Kampioen bij deoudere ooien, 4669 en 210 zaten samen in mijn bedrijfs drietal, en ook  het bedrijfs drietal werd Kampioen. En als klap op de vuurpijl werd dochter4669 Dag-Kampioen en    210 Reserve-Dagkampioen.

Een ooi die 5 jaar lang demooiste of op een na de mooiste van de show is en dan beoordeeld is   door 5verschillende Engelse keurmeesters die mag van mij nu met pensioen.

Andere schapen mogen het nuvan haar overnemen. Omstreeks 5 maart verwachten we haar 5e worp.

Hartelijke Groeten en veelfokkersplezier,

Agnus v/d Stelt.