Regelgeving

Stappenplan schapen houden

Als u besluit een schaap of geit te kopen, krijgt u te maken met overheidsrichtlijnen voor verplichte dierregistratie en –administratie:
de I&R-regeling. In onderstaand stappenplan ziet u in één oogopslag wat u moet doen en waarmee u rekening moet houden bij het aankopen van een dier.

Stap 1: Vraag een Uniek Bedrijfsnummer aan
Om uw aangekochte schapen of geiten te kunnen registreren, heeft u eerst een
Uniek Bedrijfsnummer (UBN) nodig. Dit nummer vraagt u telefonisch aan bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV-Loket: 0800 22 333 22). Na toewijzing van een UBN ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Samen met de bevestiging van uw UBN krijgt u een pakketje documenten:

Stap 2: Vul het aanmeldingsformulier van de GD in
Separaat bij uw UBN-pakket ontvangt u een aanmeldingsformulier van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Daarop wordt u gevraagd om een aantal aanvullende, private gegevens in te vullen. Onder meer het productietype van uw dieren en de naam van uw dierenartspraktijk. 

Stap 3: Vraag oormerken aan
Geregistreerde schapen en geiten herkent u aan de gele oormerken. U vraagt deze aan via het bestelformulier uit het UBN-pakket. U geeft ook aan of u een aanbrengtang wilt ontvangen.

Stap 4: Gebruik een vervoersdocument
In het UBN-pakket ontvangt u een vervoersdocument. Dit moet u invullen bij het vervoer van uw aangekochte schapen of geiten, indien:

  • de dieren overgaan naar een andere UBN;
  • u gebruik maakt van een vervoermiddel van iemand anders.

U hoeft dus geen vervoersdocument in te vullen als u uw schapen of geiten binnen uw eigen locatie (UBN) vervoert. Ook niet als u hiervoor over de openbare weg moet. Zolang het vervoer maar lopend of met uw eigen vervoermiddel gebeurt.

Stap 4 voert u eenvoudig online uit met IDR-online.

Stap 5: Houd het bedrijfsregister bij
Het bedrijfsregister ontvangt u in het UBN-pakket. In het register houdt u diverse gegevens van uw dieren bij, zoals geboorte, sterfte, nummers van de ingebrachte oormerken, enzovoort.

Stap 5 voert u eenvoudig uit met IDR-online.

Stap 6: Wat te doen als uw dier sterft

Afvoeren via Rendac
De sterfte van een dier vermeldt u in het bedrijfsregister. Het gestorven dier laat u afvoeren via Rendac (0900 9221, HR Service Nederland BV) of via uw eigen dierenarts. De veranderingen in aantallen dieren meldt u jaarlijks op het mutatieformulier. Dit formulier ontvangt u automatisch als u met een UBN geregistreerd staat.

Op de website vindt u het complete pakket aan regels.