Keuringen‎ > ‎Keuring 2013‎ > ‎

Onze eerste keuring

Kerry Hill keuring 2013, een persoonlijk verslag.

Tekst en fotografie Josanne Janssen-Deckers

 

Zaterdag 21 september2013.

We gaan voor het eerstdeelnemen aan de wedstrijdkeuring in Hulsthorst. Spannend!

‘s Morgens om kwart overvijf opgestaan, koffie  gezet en naarstal gereden.  Robert, die ons vandaagnaar de keuring vergezelt
om te helpen, staat al bij de weidepoort te wachtenmet zijn Aussie Jack. De schapen staan sinds gisteravond op stal en weten
nietwelk avontuur hen wacht.  We koppelen deauto voor de trailer. Het laden verloopt voorspoedig en mooi op schemavertrekken we om klokslag half zeven. Na een rit van anderhalf uur maken we eenkorte stop om even de benen te strekken met Jack.
Tien minuutjes later vervolgenwe onze weg en een uurtje later arriveren we bij Stal Mol. Zoals verwacht mettrailer hebben we ongeveer 2 ½ uur gereden. We lopen even naar binnen om ons teoriënteren en komen uit bij Sandra van der Meer die ook
Aussies heeft. We krijgeneen envelop met onze deelnamenummers en worden door haar een beetje wegwijsgemaakt.
Er zijn al een aantal fokkers met hun Kerry’s aanwezig. Ook zijbegroeten ons en we voelen ons welkom.
Een vrouwelijke dierenarts is druk in deweer om de dieren te onderzoeken en de vereiste gezondheidsverklaringen in tevullen. Prettig dat die regelgeving sinds kort versoepeld is. (en ook directgoed is opgepakt en geregeld door het bestuur en/of de organisatie. Pluim!) Hetziet er allemaal keurig uit, de wedstrijdcommissie heeft zo te zien al eenheleboel werk verzet!
We rijden met de trailer de hal in, kijken welke hokjes voorons zijn gereserveerd en laden daar alvast wat spullen uit de auto.
Bartstrooit al houtkrullen op de bodem voordat onze schapen hun gezondheidsverklaringhebben, vol vertrouwen als hij is over de uitslag.

Dan rijdt hij terug om aante sluiten in de rij voor de dierenarts controle. Als we eindelijk aan de beurtzijn is het zo gepiept, de schapen kunnen door het tussenschot in de trailer geenkant op en zijn in een mum van tijd onderzocht. We mogen ze uitladen en evenlater staan ze in hun hokjes, een beetje overdonderd, maar toch ooknieuwsgierig rond te kijken. 


De keurmeester is dit jaarMr. Venables uit Wales. Hij is er al en wordt vergezeld door zijn vrouw. Alsalle dieren door de dierenarts zijn gescreend kan de keuring beginnen.

Bert Nap doet het openingswoord. 
Ik pak het mooiekeuringsboekje erbij. Wij zijn in de tweede groep van de 1e rubriekpas aan de beurt en kunnen dus nog even kijken hoe alles in zijn werk gaat. 

Dan is de tweede groep aande beurt en ons ooilam met nr. 13 mag de ring in. Ze wordt niet uitgekozen bijde vier besten, maar dat hadden we ook niet verwacht.

Na de ooilammeren volgen ertwee groepen 1½ jarige ooien. Er zijn heel mooie dieren bij en Mr. Venablesheeft moeite met selecteren. Agnus van der Stelt geeft steeds een toelichtingop de keuze voor de 1e, 2e, 3e en 4e  plaats en dat is handig. 

Zo leer je veel over Mr. Venables’ manier van keuren,waar hij op let en waar zijn persoonlijke voorkeur naar uitgaat.
Het valt mewel op dat hij moeite heeft om de kootstand goed te beoordelen omdat de dierenzo wegzakken in het zand, hij
moet ze bijna “uitgraven”. Volgend jaar de diereneven op een plank of rubber mat zetten zou die taak van de keurmeester aanzienlijkvereenvoudigen.

Vervolgens is rubriek 4aan de beurt, de oudere ooien. Hier doet onze Kayleigh aan mee.

We hebben haar zelf gefoktuit een ooi van Karin Wassink x een ram van Jo Slangen en zijn heel blij methaar. Ze heeft een aparte uitstraling en mooie aftekeningen, maar er zitten meerecht prachtige ooien in deze groep, dat wordt een lastige klus. Het wordt heel spannendals Mr. Venables haar als derde uitkiest om naar voren te komen. Uiteindelijkzet hij haar op de vierde plaats. Robert glundert. Yes! Ze heeft een lintjebemachtigd en we zijn supertrots op haar! Onze dag kan niet meer stuk. Ik vraagde keurmeester om toelichting op zijn keuze en krijg goede uitleg over zijnkijk op het dier. Fijn. Weer wat wijzer geworden!

In 2e groep vanrubriek 5A die nu volgt doen we met twee ramlammeren mee, waarvan we al vantevoren weten dat ze geen kans maken op een lintje omdat ze te klein zijnt.o.v. de veel forsere lammeren die er ook bij zijn. Geeft niet, het is gewoonleuk om mee te doen! Uiteindelijk behaalt een halfbroer van een van hen deeerste plaats, een zoon van onze ram die we vorig jaar hebben doorverkocht aan dhr.Classens en die, naar we hebben gehoord,naar Luxemburg is geëxporteerd.  

Mooitoch, want dat is ook zo’n beetje onze bloedlijn.

Na de ramlammeren volgennog de rubrieken 1 ½ jarige lammeren, oudere rammen, bedrijfs-drietallen ouderdan één jaar, drie nakomelingen van één vader en tenslotte de beoordeling voorde dag- en reservekampioen van 2013.  

Mr. Venables staat steedsvaker in een peinzende houding met zijn hand op zijn kin of voorhoofd, zo lastig vindthij het.


 “All fine animals” hoor ik hem regelmatig verzuchten. “Ben ik even blij dat ik niet in zijn schoenen sta ende keuzes moet maken!” , denk ik.


Ook bijde nu volgende rubrieken; de bedrijfsdrietallen en nakomelingen van één vaderheeft hij het zwaar.

Foto onder: Zo lief! Een knuffel voor het behalen van de1e plaats.

Na deze rubriek beginnenwij al wat spullen naar onze auto te brengen zodat we dadelijk alleen nog onzedieren in de trailer hoeven te zetten en tijdig aan de terugtocht kunnenbeginnen. We hebben immers een tocht van tweeënhalf uur voor de boeg en zijn dannet voor het donker klaar en weer thuis. Ik leg mijn camera in de auto en mishierdoor helaas  een opname van de dag-en reservekampioenen. Jammer. Maar Sandra heeft er een prachtopname van gemaakten die voeg ik hieronder in.

Als onze schapen in de trailer staan, gaat Robert nog evenmet Jack wandelen, die vandaag veel indrukken heeft opgedaan en zich keurigheeft gedragen. Wij drinken nog even iets in de kantine van Stal Mol en nemendan afscheid. De terugtocht verloopt voorspoedig en moe maar voldaan zijn weinderdaad net voor het donker klaar met het uitladen en verzorgen van alledieren.  We hebben een leuke dag gehad enalle drie veel geleerd.

Kortom, het was een gezellige en geslaagde keuringsdag metmooi weer om te reizen en waar alles vlot is verlopen.

Als het een beetje meezit komend jaar zijn we in 2014 weervan de partij!

 

Bart en Josanne Janssen

Robert Patten