Gezondheid‎ > ‎

Wormen

Bij het schaap zijn er drie families van wormen te onderscheiden: de lintworm, de leverbot en

de grote groep van de rondwormen.

In Nederland komen lintwormen regelmatig voor in de nazomer en herfst bij lammeren.

Doordat dit de enige worm is die wij echt met het blote oog kunnen zien, bij uitscheiding met de

mest, en dan met name na een behandeling, worden dierenartsen vaak geconsulteerd voor

deze worm. Gelukkig zijn lammeren niet vaak ziek van deze wormen en wordt er snel

weerstand tegenover deze wormen opgebouwd.   

Leverbot infecties komen alleen voor bij schapen die grazen op weides waar zoetwaterslakjes

kunnen overleven. Deze slakjes zijn tussengastheer voor de leverbot en zijn absoluut noodzakelijk

voor de ontwikkeling van leverbotinfecties. Bij een hoge infectiedruk op de weide treden er acute

infecties op waarbij schapen dood in de weide kunnen worden gevonden. Bij een lage

infectiedruk is de ziekte meer chronisch is, en treden vermagering en bloedarmoede op

de voorgrond. Resistentie van de leverbot tegen producten gebaseerd op triclabendazole

komt steeds vaker voor in Nederland.

 Het zijn met name de verschillende soorten rondwormen die de meest schade veroorzaken

bij onze schapen. Bij de rondwormen wordt er onderscheid gemaakt tussen

maagdarmwormen en longwormen waarbij de laatste bijna nooit problemen opleveren bij

schapen in Nederland. De maagdarmwormen daarentegen zijn het belangrijkst en veroorzaken

de meeste schade en zijn ook de wormen waarbij de ontwikkeling van resistentie het meest

zorgelijk is.

Bron: Het Woud Veterinair Parasitologisch Labaratorium

Dierenartsen kunnen de website raadplegen voor een update van de     
maagdarmwormbestrijding 
 bij schapen en het  opstellen van adviezen voor hun klanten.
De Wormenwijzer is ontwikkeld door  de Animal Sciences Group, de Faculteit  voor  Diergeneeskunde 
en Gezonde Dieren in opdracht  van het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren.