Gezondheid‎ > ‎

Scrapie

Scrapie is een hersenziekte.

De meest voorkomende verschijnselen zijn: afwijkend gedrag (dromen, smakken, geen koppelgedrag), krabben (jeuk),
onrust, schrik en trillen, vermageren,  dorre grauwe vacht.
Scrapie is net als BSE een TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), maar is in tegenstelling tot BSE niet
schadelijkvoor mensen.
Scrapie komt voor bij schapen en kan voorkomen bij geiten. Scrapie is overdraagbaar van volwassen ooien op hun 
lammeren.
 

De dieren zijn zeer vatbaar voor stoffen uit de melk of voor melkproducten, afkomstig van schapen of geiten met scrapie. 

Ook wanneer de dieren waar deze producten van afkomstig zijn geen klinische verschijnselen vertonen.
Ooien kunnen de ziekte overdragen via melk of melkproducten terwijl de ziekte zich in de incubatietijd bevindt.

Bron: Levende Have  

 

Scrapievrij Verklaring

Deze verklaring is vereist bij de im- / export van schapen.  

De ziekte kan tot nu toe alleen vastgesteld worden via een microscopisch onderzoek van de hersenen.                     

Hiervoor moet  een meerjarige ooienkop opgestuurd  worden voor onderzoek.

De Scrapievrij Verklaring voor koppels kleiner dan 20 ooien is gebaseerd op een tweejaarlijks onderzoek

en verloopt

 

via de Gezondheidsdienst voor Dieren.

 

Sinds 1998 is een "scrapie bestrijdingsprogramma" gericht op fokrammen door de GD in gang gezet,

waaraan ook onze Rasvereniging meedoet.                  
Alle deelnemende leden hebben inmiddels via de GD de nodige informatie gekregen.  

Het is jammer maar onvermijdelijk dat ook hier weer kosten en verplichtingen aan verbonden zijn, te weten: 

Van iedere fokram moet bloed getapt en onderzocht worden (kosten bloedtappen voor eigenaar, maar de 

onderzoekskosten vallen binnen het bestrijdingsprogramma van de GD.         
Van de classificatie van de scrapiegevoeligheid zijn tien uitslagen mogelijk, lopend van de meest gunstige

ARR-ARR  tot de slechtste VRQ-VRQ.  

In de KH RV Algemene ledenvergadering van 23-01-1999 is vastgelegd dat fokrammen met een uitslag

ARQ-ARQ of slechter niet  meer ingezet mogen worden.  

Let er dus op dat uw ram ruimschoots voor het dekseizoen is getest is. U weet dan in welke categorie uw

ram valt en u  kunt tijdig maatregelen nemen als de testresultaten evt. ongunstig zouden uitvallen.

Alleen ARR-ARR rammen mogen nog ingezet worden.