Gezondheid‎ > ‎

Q-koorts

 
Welke dieren kunnen besmet zijn?
Herkauwers (schapen, geiten en koeien) zijn hoogstwaarschijnlijk een belangrijke bron van de ziekte voor de mens.
Maar ook andere dieren zoals honden, katten, konijnen, duiven en andere vogels kunnen zijn besmet en een mogelijke bron van infectie zijn voor de mens.
Dieren kunnen  besmettelijk zijn als zij de bacterie bij zich dragen en kunnen die dan met name rond en na de geboorte uitscheiden.
Dit treedt vooral op als er sprake is geweest van een abortus die het gevolg was van een infectie met Coxiella burnetii.
Wol kan ook langdurig besmettelijk zijn.

Wat zijn de verschijnselen van Q-fever bij dieren?
In de regel vertonen besmette dieren geen verschijnselen. Bij een deel van de besmette schapen en geiten is abortus het meest
opvallende verschijnsel.
Daarbij kunnen ook tijdig dode of slappe lammeren worden geboren. Bij het rund komen na een besmetting in de regel geen verschijnselen voor.

Hoe raken dieren besmet?
Dieren worden besmet vanuit de omgeving als Coxiella burnetii daar voorkomt.
Daarnaast kunnen teken mogelijk de ziekte overbrengen maar de rol van de teek in Nederland is niet met zekerheid bekend en, op basis van de resultaten van voorlopig onderzoek, niet groot.
Een dier kan met name in de aflamperiode veel kiemen uitscheiden vooral als zich abortusproblemen voordoen.

Hoe wordt de diagnose Q-fever bij schaap en geit gesteld?
Als bij een schaap of geit abortus optreedt, kan door middel van onderzoek van vrucht en nageboorte (beide zijn dus nodig maar
in ieder geval de nageboorte) de diagnose worden gesteld.
Daarnaast is op GD onderzoek mogelijk op antilichamen (ELISA) of de verwekker (PCR) via tankmelk- of bloedonderzoek.
Hiermee is vast te stellen of een dier een besmetting met Coxiella burnetii heeft doorgemaakt of nog steeds DNA van de verwekker bij zich draagt.
De laatste test geeft geen uitsluitsel over de besmettelijkheid van de aangetoonde Coxiella burnetii.
 
Bron: website Gezondheidsdienst voor Dieren. Op deze site vindt u alle recente  informatie over Q-koorts.
 
Xan Fotoos,
13 jul. 2011 06:09
v.3