Gezondheid‎ > ‎

Melkziekte

Melkziekte, niet te verwarren met slepende melkziekte, maakt dieren trager. Ze kunnen minder goed
op hun benen staan en vertonen een stijve en slingerende gang. Ze zijn schrikachtig en hebben spierrillingen. Ze blijven achter bij verplaatsing van het koppel.
De spijsvertering vertraagt, ze stoppen met eten. Het geboorteproces verloopt langzamer of komt stil te liggen. In een later stadium liggen de dieren op de grond en maken fietsende bewegingen.
Zonder ingrijpen raken ze in coma en sterven.

Calciumtekort
Bij deze ziekte heeft de ooi een tekort aan calcium in het bloed. Vooral in de laatste weken van de dracht
en de eerste weken na aflammeren heeft het dier veel calcium nodig.
Eerst voor het ontwikkelen van de botten van de ongeboren lammeren en vervolgens voor de aanmaak van melk. Melkziekte steekt dan ook rond het lammeren de kop op.
Doet de ziekte zich later in de lactatieperiode voor, dan is er meestal sprake van stress. Denk daarbij aan grote voerveranderingen, vasten, transport en behandelingen.
Bij alle drachtige ooien daalt het calciumgehalte in het bloed aan het eind van de dracht. Een te sterke daling levert vooral spierproblemen op. Het gehalte gaat te snel omlaag als in het laatste stadium van de dracht het voer te veel fosfor en te weinig calcium en vitamine D bevat. Dat kan ook als het rantsoen in de dekperiode en de eerste weken erna juist te rijk was aan calcium. Extra mineralenmengsels rond de dektijd kunnen dus maanden later leiden tot melkziekte.

Voorkomen
Voorkom melkziekte door ooien aan het eind van de dracht geen voerproducten te geven met een verkeerde calcium-fosforverhouding, zoals aardappelen en graan. Met het verstrekken van ruwvoer is het verstandig gelijktijdig krachtvoer te geven. Daarin is de mineralensamenstelling afgestemd op de situatie. Ooien die hooi krijgen bijgevoerd zullen niet gauw een tekort aan vitamine D hebben. 

Behandeling
Bloedonderzoek bevestigt de diagnose. De behandeling bestaat uit het langzaam per infuus toedienen van calciumborogluconaat of een calcium-magnesiumoplossing eventueel in combinatie met vitamine D. Wees er wel zeker van dat de ooi werkelijk melkziekte heeft, want behandelen terwijl van melkziekte geen sprake is, kan tot de dood van de ooi leiden. 
 
  Bron: Levende Have