Gezondheid‎ > ‎

Leverbot

De leverbot is een parasiet die volwassen voorkomt in de galgangen van de lever.
De jonge stadia van deze parasiet kunnen vooral bij schapen veel schade aanrichten.
    
                               
De Werkgroep Leverbotprognose geeft elk jaar twee keer een voorspelling uit van de te
verwachten leverbotproblemen, de zogenaamde leverbotprognose.

Deze problemen kunnen van jaar tot jaar enorm wisselen.

Op basis van de leverbotprognose kunnen schapenhouders gericht actie ondernemen.

Bron: website Gezondheidsdienst voor Dieren. Op deze site vindt u alle recente informatie over leverbot.
 
Op de website van de Schapendokter  vindt u ook bijzonder veel informatie over deze ziekte,