Gezondheid‎ > ‎

Gezondheidskalender

Onlangs heeft elk lid het handboek van de vereniging ontvangen.
Hierin vindt u alle benodigde informatie op het gebied van administratieve verplichtingen, gezondheid, voeding,
eisen waaraan een dier moet voldoen, etc.
 
Via  de website van de Gezondheidsdienst voor Dieren kunt u zich abonneren
op de gezondheidskalender voor schapen.
Alle informatie vindt u daar zeer up-to date en gedetailleerd uitgewerkt.
 
Kerry Hill Gezondheidskalender
 
Januari
 • Voel op de rug of de dieren op conditie zijn 
 • Acht weken voor het lammeren aangekochte ooien enten tegen 't bloed en zomerlongontsteking
 • Let in natte gebieden op leverbotadvies 
Februari
 • Acht weken voor het lammeren aangekochte ooien enten tegen 't bloed en zomerlongontsteking
 • Let in natte gebieden op leverbotadvies.
 • Voorbereiden voor het lammeren/klaarzetten:
  - aflammerhokjes ontsmetten
  - schoon stro erin
  - biest in de diepvries of kunstbiest
  - jodium
  - glijmiddel -fles met speen
  - twee emmers
  - warmtelamp
Maart
 • Geboorte:
  - geef de dieren rust, ze zullen het bijna altijd zelf klaarspelen.
  - soms het slijm van de neus verwijderen
  - navel ontsmetten en spenen doortrekken
  - let op dat de lammeren voldoende drinken
  - lammeren oornummers indoen
  - na een paar dagen weer bij de koppel voegen
April
 • Na zes weken alles ontwormen en in een schone wei zetten
Mei
 • Lammeren iedere zes weken ontwormen als ze constant op hetzelde stuk grond lopen.
 • Is er toch diarree? Denk aan coccidiose. De dierenarts verstrekt vloeistof voor orale toediening
 Juni
 • Lammeren iedere zes weken ontwormen als ze constant op hetzelde stuk grond lopen.
 • Is er toch diarree? Denk aan coccidiose. De dierenarts verstrekt vloeistof voor orale toediening
 • Tijdens het scheren alle dieren ontwormen
  - ooien bekappen
  - lammeren spenen (tussen 70 en 120 dagen)
  - zet ooien op een zeer schrale weide en let op dat de uierhelften goed opdrogen
  - na twee weken alle dieren tegen huidparasieten en myiasis behandelen
Juli
 • Tijdens het scheren alle dieren ontwormen
  - ooien bekappen
  - lammeren spenen (tussen 70 en 120 dagen)
  - zet ooien op een zeer schrale weide en let op dat de uierhelften goed opdrogen
  - na twee weken alle dieren tegen huidparasieten en myiasis behandelen
 • LET OP MYIASIS! Direct behandelen!
Augustus
 • Selectie voor de keuring
 • LET OP MYIASIS! Direct behandelen!
  September
 • Let op de conditie van alle dieren
 • Selecteer de dieren waarmee u wilt doorfokken
Oktober
 • Op veel beweidde percelen alle dieren voor het dekken ontwormen
 • Ooilammeren moeten meer dan 40 kilo wegen en beide uierhelften moeten gecontroleerd zijn
  voor de toelating van de ram
 • Vanaf 1 oktober kan de ram het dektuig om
 • November
  • Iedere 17 dagen een andere kleur in het dektuig
  • Twee keer per dag controleren en dekdata noteren
  • Zorg dat de dieren in goede weide blijven na het dekken
  December
  • Ram weghalen als u niet hele late geboortes wilt hebben in het voorjaar
  • Draagtijd: vijf maanden min vijf dagen