Gezondheid

De Kerry Hill is een robuust en gezond schapenras.
Toch kan het voorkomen dat uw dier ziek wordt of wilt u er alles aan doen om te voorkomen dat het iets gaat mankeren.
 
Op de website van de Gezondheidsdienst voor dieren vindt u alle informatie die u nodig heeft.
 
De organisatie

CapraOvis is een initiatief van GD, Sector Kleine Herkauwers. CapraOvis komt van Capra en Ovis, de Latijnse namen voor geit en schaap.

Voor schapen- en geitenhouders biedt de website CapraOvis ondersteuning bij:

  • De verzorging van schapen en geiten.
  • Het gezond houden van schapen en geiten.
  • Het kopen en verkopen van schapen en geiten.
  • Het voldoen aan de verplichte dieradministratie voor schapen en geiten.
 De GD heeft speciale programma's te bestrijding en voorkoming van zwoegerziekte en scrapie.
 Natuurlijk kunt u zelf besluiten of u wilt deelnemen aan de gezondheidsprogramma’s.
 Wat houdt het in?
 
 Zwoegerziekte
Zwoegerziekte wordt veroorzaakt door een virus, waarbij de besmetting plaatsvindt van moeder op kind, via de
biest, en bij direct contact met besmette dieren.
Zwoegerziekte is dodelijk en kan grote schade toebrengen aan uw dieren. Zwoegerziekte kan jaren in een dier sluimeren alvorens actief te worden.
Actieve zwoegerziekte kan door bloedonderzoek   worden aangetoond.
De enige manier om deze aandoening uit uw kudde te houden is geregeld bloedonderzoek, het opruimen van besmette dieren en het strikt vermijden
van contact met dieren zonder zwoegervrij certificaat.
Dus: geen deelname aan keuringen of presentaties wanneer niet alle daar aanwezige schapen en geiten gecertificeerd zijn en geen logees (b.v. huurrammen) toelaten zonder certificaat. 
 
Spelregels 
U moet deelnemen aan het gezondheidsprogramma van Gezonde Dieren (GD).
Alle dieren moeten in de IDR van GD geregistreerd staan.
Lammeren moeten binnen 7 dagen voorzien worden van een oormerk.
Wijzigingen in het bestand moeten binnen 30 dagen aan GD worden doorgegeven.
Bedrijven met een zwoegerziektevrij-certificaat dienen alle dieren van één jaar en ouder eenmaal per twee jaar te
laten onderzoeken.
Hiervoor wordt bloed afgenomen.
Voor nieuwe instappers gelden andere regels. Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met de GD.
 
Scrapie
Scrapie is een voor schapen dodelijke hersenziekte maar is voor mensen niet gevaarlijk.
De erfelijke (on)gevoeligheid voor scrapie kan door middel van DNA-onderzoek worden vastgesteld.
Voor het bepalen van deze genotypering moeten de dieren bij in IDR geregistreerd zijn.
Tot medio 2007 schreef de “Rammenregeling” voor dat alleen ARR/ARR rammen mochten worden ingezet.
Vanaf 2009 is het VSS fokprogramma van kracht. Dit houdt in dat van alle fokrammen de genotypering bekend moet zijn en het gebruik van rammen met VRQ (scrapie gevoelig)
of een onbekende genotypering niet meer is toegestaan.  
 
U kunt zich voor de gezondheidsprogramma’s aanmelden bij GD. Tel: 0900 1770.
 
*Er zijn meerdere websites waar u van alles kunt vinden over de gezondheid van schapen
  U vindt ze bij LINKS