Hartelijk welkom op de website van de Kerry Hill vereniging.

i Information on export to Europe
Since 1992, when we established the Kerry Hill Society in the Netherlands, we have become the export gateway to the rest of Europe. In the last 27 years Kerry Hill sheep have been exported to Belgium, France, Luxemburg, Italy, Denmark, Germany, Poland, Czech Republic, Hungary, Lithuania and outside the EU; Russia.
The export inspectors of the Kerry Hill Society ensure that Flock Book registered animals will be selected that conform with the regulations for the export of sheep. this includes the stipulation that the sheep are maedi-visna free, and double ARR. We can advise you as to a very reliable sheep transporter, who meets all requirements regarding transport of sheep throughout Europe.

Administration, including the pedigree papers and registration will be arranged for you.
For further information please contact the secretary of our Kerry Hill Society: info@kerryhill.nl


23-05-2024

Beste leden,

Binnenkort is het weer de Dag van het Schaap!
Wij zullen ook weer aanwezig zijn met een koppeltje schapen en een stand.


www.dagvanhetschaap.nl18-09-2023

Beste leden,

Helaas dit jaar geen Kerry Hill-keuring in verband met de blauwtong uitbraak.03-09-2022

Beste leden,

De jaarlijkse Kerry Hill-keuring vond op 24 september 2022 weer plaats bij de Alexhoeve op Brandweg 15 in Lemelerveld.
Uitslagen en foto's keuring 202211-06-2022

Beste leden,

De Dag van het Schaap was weer een succes, met veel belangstelling voor de Kerry Hill.Onze sponsoren:


26-09-2021

Beste leden,
Uitslagen en foto's keuring 202125-11-2020

Beste leden,
Nieuwsbrief najaar 2020

                         

                                                                                            11-10-2020
i  Beste leden,
In Lemelerveld is een kleine besloten keuring gehouden dit jaar.

                         


                                                                                            29-8-2020
Met wat aandacht en training kunnen Kerry Hill schapen behoorlijk tam worden, zoals blijkt uit dit filmpje.

       

                                                                                                           4-3-2020
i  Information on export to Europe                                                                                                                                                                                      
 

Since 1992, when we established the Kerry Hill Society in the Netherlands, we have become the export gateway to the rest of Europe. In the last 27 years Kerry Hill sheep have been exported to Belgium, France, Luxemburg, Italy, Denmark, Germany, Poland, Czech Republic, Hungary, Lithuania and outside the EU; Russia.

 

The export inspectors of the Kerry Hill Society ensure that Flock Book registered animals will be selected that conform with the regulations for the export of sheep. this includes the stipulation that the sheep are maedi-visna free, and double ARR. We can advise you as to a very reliable sheep transporter, who meets all requirements regarding transport of sheep throughout Europe.

 

Administration, including the pedigree papers and registration will be arranged for you.

 

For further information please contact the secretary of our Kerry Hill Society: info@kerryhill.nl

                          


                                                                                                    24-2-2020
Beste leden,
De eerste lammeren zijn weer geboren, en nog velen zullen de komende tijd ons verrassen met 1, 2 of 3-lingen.
Toch een advies: koop alvast een aantal zakjes kunstbiest. Persoonlijk doe ik dit automatisch bij alle drielingen en soms bij de tweelingen. Biest is van levensbelang en dit moet ieder lam binnen 6 uur binnen krijgen.
Soms zijn jonge ooien die voor de eerste keer lammeren erg nerveus en blijven ronddraaien waardoor het lam moeilijk biest krijgt.

Heel veel plezier in deze mooie tijd van lammeren.
H.J.H. Schadenberg


Wij wensen Dick heel veel sterkte en een spoedig herstel na dit nare ongeluk.

                                                                                                           23-7-2019
Beste leden,
 
Door omstandigheden is het zo dat een aantal vaste deelnemers dit jaar niet kan deelnemen aan onze wedstijdkeuring. Er blijven te weinig deelnemers over dus kan de keuring dit jaar niet doorgaan.
We gaan er zonder meer van uit dat iedereen volgend jaar weer paraat is zodat we dan weer een leuke keuringsdag gaan beleven.
 
Groeten,
De keuringscommissie


                                                                                                           3-7-2019
Waarschuwing:
Een leven lang schapen hebben wil nog niet zeggen dat je alles weet!
1 van de telefoontjes die ik kreeg om advies was het volgende:
"Hans, 1 ooi begon met hoesten en nu doen ze het allemaal, wat kan dat zijn?"

Nu zou je kunnen denken aan longworm maar dat was snel genoeg uit te sluiten, ook zomerlongontsteking was niet aan de orde.
Kijkend rondom het perceel , alleen maar eikenbomen met nesten van de prosessierups.
De kleine haartjes daarvan waren in de luchtwegen terecht gekomen.
Wat kunt u doen: laat de nesten verwijderen.
Voor volgend jaar: hang veel koolmezen nestkasten in de bomen en wees scheutig met bloemenmengsels op braakliggende stukken land. Er zijn meerdere insekten die ook de rups kunnen doden.
Veel succes en zie de bloemenweelde tegemoet.

                                                                                                           2-6-2019
Beste leden,
Het ras Kerry Hill blijft mensen inspireren! In de afgelopen 26 jaar heb ik van leden en niet-leden het volgende ontvangen met afbeeldingen van de Kerry Hill:
- Beeldjes van klei
- Prachtig schilderij
- Natuursteen beschilderd
- Trui 
- Thee pot plus kopjes
- Brief papier
- Sleutel hanger
En nu kreeg ik van dankbare wol bewerkers (moeder de Rooij en dochter Doortje uit Lienden) twee Kerry Hill gevilte schaapjes. 

Ze gaan nu verder met de volgende examplaren waar de orenstand beter tot uiting komt.
Nu kunt u vast deze lijst aanvullen met uw aanwinsten. Wij gaan dan een complete lijst met afbeeldingen op de website zetten.
Wij zijn benieuwd,
Hans Schadenberg

                                                                                                           4-3-2019
                                                                                                    10-12-2017
Aan de leden van de rasvereniging Kerry Hill,

 

Graag even uw aandacht voor het volgende:

 

Algemene ledenvergadering.

Het is nog lang niet zover maar we geven u alvast de datum van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze wordt gehouden op zaterdag 10 februari 2018 , Locatie: de Boerewoage, Meikade 89 te Ederveen. Begin volgend jaar ontvangt u verdere informatie.

 

 

Rammen in het stamboek.

Beste leden van de rasvereniging, wilt u goed opletten bij aanschaf van een ramlam dat deze is ingeschreven in het stamboek alszijnde goedgekeurd. Ramlammeren die goedgekeurd zijn krijgen een geel afstammingsbewijs.  Voor degene die een 1,5 jarige ram willen kopen of verkopen: alleen rammen die voor de tweede keer gekeurd zijn krijgen een groen afstammingsbewijs. Heeft deze 2e keuring  niet plaatsgevonden, dan zullen de lammeren van zo`n  ram niet ingeschreven worden in het stamboek.

Ook komt het voor dat goedgekeurde ramlammeren worden verkocht buiten het stamboek. Soms komen deze rammen op latere leeftijd via een omweg weer in  de vereniging terecht. Ze hebben dan geen 2e keuring gehad. Nakomelingen van zo`n ram worden ook  niet in het stamboek opgenomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur,

 

Dick Vierhout

secr. Kerry Hill                                                                                                      28-09-2017
i  Geachte leden van de Rasvereniging Kerry Hill,

Waarschuwing en let op!

Vandaag een tweede lid van de vereniging waarvan een Kerry Hill gestorven is door Myasis.

Myasis ontstaat juist bij warm vochtig weer. Bromvliegen leggen eitjes in de vacht, en de maden kunnen een dier levend opeten.

Het aangetaste schaap zal veel gaan liggen en aan de kop is te zien dat het zich wel heel erg ongemakkelijk voelt! De rug zal nat zijn met in en onder de wol soms duizenden maden, ook de achterhand en de staart worden vaak aangetast.

Het kan ook gebeuren bij schone dieren die helemaal geen mest op de achterhand hebben.

Neocidol kan gebruikt worden en Click-on. Uw dierenarts kan de juiste middelen leveren.

Succes met uw schapen,

Hans Schadenberg.                                                                                                      17-09-2017
Geachte leden van de Rasvereniging Kerry Hill
De jaarlijkse keuring was weer een succes. Klik hier voor de uitslagen. 
Klik hier om het keuringsboekje in te zien.

Hieronder de dagkampioen (rechts, eigenaar Verborgt) en reserve
dagkampioen (links, eigenaar Kikkert).                                                                                                      06-07-2017
Geachte leden van de Rasvereniging Kerry Hill,

Denkt u eraan dat 16september de keuring in Hulshorst ook een keuring zal zijn die in het tekenstaat van het 25-jarig bestaan van de Kerry Hill vereniging? De speciale prijzen en rozetten zijnnatuurlijk alleen dit jaar te winnen, dus geeft u op bij Bert Nap zodat we deEngelse keurmeester een drukke dag kunnen bezorgen om veel rozetten en prijzenuit te reiken!


19 Juni 2017 - Terugblikvan de leden-en lammerendag op zaterdag 17 juni op kasteel Doorwerth, die inhet teken stond van het 25-jarig bestaan van de Kerry Hill in Nederland.

 Laat ik beginnen met de zin die DickVierhout mij stuurde: “Het was een geslaagde dag, met een goede sfeer in eenprachtige omgeving, heerlijk weer, en een geweldige groep enthousiaste mensen”.Daarmee is eigenlijk alles al gezegd, maar graag wil ik hier nog aan toevoegendat Dick, Bert, Tonnie, Thijs, Aart, Jaap en Jo aan deze dag de juiste invullinghebben gegeven. Thijs had van tevoren het terrein leden-vriendelijk gemaakt, enop de dag zelf zijn lammeren met zijn twee honden in de ring gebracht waar hetkeuren daarna plaatsvond.

In de ochtend hebben de aanwezigekeurmeesters de lammeren gekeurd en ieder dier uitgebreid besproken, zodat straksalle keuringen in binnen- en buitenland weer overal op dezelfde wijze gekeurd worden. DatThijs een mooi en goed koppel lammeren liet keuren werd duidelijk toen alledieren gekeurd waren: zeer veel beoordelingen met GOED, enkele met ZEER GOED,en maar één ram afgekeurd. Om 13.00 uur konden we beginnen met de uitleg van delammerenkeuring aan de aanwezige leden en belangstellenden. Leden uit Belgie, Friesland,Noord-Holland, Gelderland, Limburg, Brabant, Utrecht, Overijssel, enz., warenaanwezig op deze dag. Ja, Iemand had zelfs de moeite genomen om met hetopenbaar vervoer vanuit Leiden naar Doorwerth af te reizen om de Kerry Hill's teaanschouwen. Aart, Jaap en Jo konden veel vragenbeantwoorden, en gaven tekst en uitleg toen de mensen zelf de lammeren mochtenbeoordelen aan de hand van het keuringsformulier. Francien van Leeuwen hadinmiddels plaatsgenomen achter het spinnenwiel en kon aan verschillende mensenlaten zien dat de wol van de Kerry Hill een hele fijne wol is om te spinnen envan zeer goede kwaliteit is.

De dames Vierhouten, Aardema, Verborgten Slangen kwamen met een wel heel gewaardeerde verrassing, namelijk heerlijk belegdebroodjes! Na de lunch heeft Thijs een scheer demonstratie gegeven waar veelmensen naar kwamen kijken. Tonnie heeft voor alle bezoekers koffie, thee, frisdranken lekkere koeken geregeld. Niemand kwam iets tekort!

De mooie platen met Kerry Hillafbeeldingen die voor de tentjes stonden was het werk van Dick; zelfs de ooiendie losliepen moesten er even aan ruiken, zo levensecht waren de afbeeldingen!

Natuurlijk moest alles na afloop weer afgebroken worden,zodat de tafels en tenten weer terug naar de eigenaar konden.

Graag wil ik iedereen bedanken voor een geweldige dag diein het teken stond van het 25-jarig bestaan van onze Kerry Hill vereniging

- Hans Schadenberg
                                                                                                      09-05-2017
i  Beste leden,

Kerry Hill, 25 jaar in Nederland
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de Kerry Hill voor het eerst voet aan Nederlandse wal heeft gezet.
Dit alles op initiatief van de heren Schadenberg, Stelwagen en Vermeer. Het ras dat opvalt door zijn markante aftekening was direct razend populair en de vraag naar fokdieren was enorm. Nu, na 25 jaar, is de Kerry Hill nog altijd populair en is het ras vanuit Nederland verspreid over meer dan 10 landen in Europa.

Op zaterdag 17 juni om 13:00 houdt de rasvereniging Kerry Hill haar jaarlijkse ledenmiddag en wordt ook aandacht geschonken aan het 25-jarig bestaan. De ledenmiddag wordt gehouden op een bijzondere locatie: Kasteel Doorwerth. Gelegen aan de Fonteinallee 2b te Doorwerth.


Tijdens deze dag vinden er diverse activiteiten plaats:

Lammeren keuren
Er zullen lammeren worden gekeurd voor opname in het stamboek. Diverse keurmeesters buigen zich over de dieren en geven hun oordeel. Leerzaam en interessant. Er zijn veel aspecten waarop een Kerry Hill moet worden beoordeeld, zoals: gebit, aftekening, orenstand, wol, beenwerk, type, ontwikkeling, etc.
Schapendrijven met Border Collies
Dhr. Thijs Gottmer zal een demonstratie geven. Schapendrijven met Border Collies. Spectaculair om te zien. De Kerry Hill leent zich prima voor het werken met honden.


Het spinnen van wol
Het spinnen van wol zou je kunnen beschouwen als één van de oude ambachten. Maar het spinnen van wol en  het verwerken van wol is vandaag de dag zeer in trek. De fantastische wol van de Kerry Hill vind gretig aftrek bij de thuisspinners. Francien van Leeuwen zal op deze middag een demonstratie geven van het spinnen met Kerry Hill wol.
Schapen scheren
Om aan wol te komen moet er eerst geschoren worden dus een demonstratie schapen scheren mag ook deze middag niet ontbreken.Uiteraard worden alle leden uitgenodigd maar ook niet-leden zijn van harte welkom op zaterdag 17 juni as. Aanvang 13:00.
Locatie: Kasteel Doorwerth, Fonteinallee 2b, Doorwerth
                                                                                                      28-05-2017
i  Beste leden,

Een wel erg lange aflamperiode:

Hans Schadenberg had vorig jaar zijn eerste lammeren in januari (een drieling).
Ruim 1,5 jaar later heeft hij de laatstgeboren lammeren op 19 mei 2017.

Hier is weer eens bewezen dat de bronsperiode van de Kerry Hill loopt van september tot en met januari.

                                                                                                      03-01-2017
i  Beste leden,

Zoals altijd aan het eind van het jaar publiceren wij een terug- en vooruitblik voor de vereniging, van de voorzitter, en enkele mededelingen.

Woord van de voorzitter, december 2016Dat Kerry Hills niet per definitie wild en schuw zijn is al door meerdere enthousiaste fokkers bewezen.
Ook Joop Bettink uit Putten heeft in relatief korte tijd een mooie kudde opgebouwd met handzame dieren.Algemeneledenvergadering.

Op zaterdag 11 februari 2017 hopen we onzejaarlijkse ledenvergadering te houden. We willen rond 10:00 beginnen en rond15:00  afsluiten. Opnieuw hebben we vooreen andere locatie gekozen. De afgelopen 2 jaar zaten we in de Amerongen maardeze locatie was helaas slecht verwarmd wat bij menigeen koude voeten heeftopgeleverd. We  hebben deze keer gereserveerdbij “de Boerewoage”, Meikade 89 te Ederveen. Hier kun je nietalleen vergaderen maar ook nog vele ouderwetse gereedschappen engebruiksvoorwerpen bezichtigen. De moeite zeker waard!

De agenda is nog niet opgesteld maar zal beginjanuari, samen met de officiële uitnodiging worden verstuurd.

Na de pauze hopen we de film “Rams”tevertonen. In deze bekroonde film draait het om, hoe kan het ook anders,  schapen.


De broers Gummi en Kiddi leven in eenafgelegen vallei in IJsland. De rammen van de twee schapenboeren behoren tot debeste van het land en wonnen al diverse prijzen. Hoewel ze hun land enlevensstijl delen, spreken de koppige mannen al veertig jaar niet meer metelkaar. Wanneer een ziekte uitbreekt en de autoriteiten alle dieren in devallei willen ruimen, verzetten ze zich ieder op hun eigen manier: Kiddi metzijn geweer en Gummi met zijn verstand. Om het gevecht met de autoriteiten tekunnen winnen en hun dierbare schapen te redden, moeten de broers echter wel samenwerken.                                                                                                      26-09-2016
i  Beste leden,

De jaarlijkse keuring zit er weer op!

Een gezellige dag met prachtige dieren.

De uitslagen en enkele foto's zijn te vinden op de pagina keuring 2016.


De kampioenen van de Kerry hill-keuring van 2016.

                                                                                                       19-06-2016
i  Beste leden,

Op 18 juni is onze jaarlijkse ledenmiddag weer gehouden. We waren op bezoek op het landgoed van Nanda Smit-le Poole.

Kijk ook op de Facebook-pagina van Levend Landgoed NOVA.

Op het landgoed verblijven meer dan 10 soorten dieren en een bezoek is de moeite waard.

Onder de deskundige leiding van Aart Vierhouten werden ongeveer 20 lammeren gekeurd, waarbij ook de bezoekers weer zelf een aantal dieren konden keuren. Kortom weer een geslaagde dag en we danken Nanda voor de gastvrijheid.

 

Enkele fotos zijn hier te zien: Ledenmiddag 2016


                                                                                                        12-06-2016
i  Beste leden,

Onze vereniging was weer aanwezig met een koppel mooie schapen op de Dag van het Schaap op zaterdag 11 juni.
                                                                                                        11-03-2016
i  Beste leden,
Ter informatie, bericht van de GD.

http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2016/01/abortus-bij-schapen-en-geiten
 Abortus, een vroeg- en doodgeboorte van lammeren bij schapen en geiten, is vanwege de fokkerijverwachting en verminderde inkomsten vervelend voor u als schapen- en geitenhouder.

De oorzaak van abortus kan besmettelijk of niet-besmettelijk zijn. Wanneer u te maken krijgt met abortus is het belangrijk hieraan aandacht te besteden en te achterhalen wat de oorzaak is. Wanneer zich meerdere abortussen voordoen, is de oorzaak meestal besmettelijk en lopen uw andere dieren ook gevaar. Bovendien kan de ooi of de geit dan een van dier op mens overdraagbare aandoening bij zich dragen en een risico vormen voor de mensen die met het dier in contact komen. Daarom is het bij abortus belangrijk om snel in te grijpen.

In de flyer abortusdiagnostiek voor schaap en geit vertellen wij u graag de mogelijkheden van onze abortusdiagnostiek.

   

                                                                                                       23-01-2016
i  Beste leden,

Op 22 januari zijn bij Hans Schadenberg uit Renswoude de eerste 3 Kerry Hill ooilammeren geboren van 2016 (voor zover bekend).
Zoals altijd lammeren de schapen daar buiten af en gaan daarna een korte tijd naar binnen. Dus onder natte omstandigheden met 2 graden onder nul lopen er kerngezonde ooilammetjes. Moeder en lammeren maken het goed!

                                                                                                        11-01-2016
i  Beste leden,
De nieuwsbrief van december 2015 is verschenen. Kijk op de pagina Nieuwsbrief om hem te zien.

Met vriendelijke groet,
Wouter Nap
De nieuwe website-beheerder


 
                                                                                                                                                                         27-09-2015
i  Keuring 2015

Op de landelijke Kerry Hill-keuring van 2015 werd ooi 64631 gekozen tot dagkampioen.
Voor uitslagen en foto's zie de pagina Keuring 2015.

                                                                                                        18-08-2015
i  Beste leden,
 
Iedere schapenhouder heeft ermee te maken. Meldingen doen bij RvO (voorheen LNV)
Aanvoer, afvoer, geboortes, sterfte, etc. van dieren moet gemeld worden bij RvO.
De één doet het zelf en de ander laat het doen door de rasvereniging.
Voor het doen van meldingen gelden regels. 
Het lijkt erop dat RvO hier strenger op toeziet want ik begreep dat er kleine boetes worden uitgeschreven bij 
foutieve meldingen.
Daarom voor alle duidelijkheid nog even de regels:
- Geboortes dienen binnen 6 maanden gemeld te zijn.
- Alle overige meldingen dient u te melden binnen 7 dagen.
- Bij aankoop/verkoop wordt door beide partijen een melding gedaan. 
  Zorg ervoor dat de transactiedatum overeenkomt. Spreek dit goed af met de koper/verkoper.
- Dit geldt ook voor dieren die naar de slacht gaan.
 
Met vriendelijke groet,
Dick Vierhout
uw secretaris         


                                                                                                                                                                            06-08-2015

Geachte leden van de rasvereniging Kerry Hill,

Zoals u in vorige nieuwsberichten hebt kunnen lezen, is er een uitgebreid onderzoek geweest door de Universiteit
van Wageningen naar inteelt en verwantschap bij de Kerry Hill in Nederland. 
Reden voor dit onderzoek was enerzijds de vraag vanuit het stamboek om erkenning te krijgen van het LNV en
anderzijds dat sommige leden opmerkingen hadden over het feit dat het toch echt wel nodig zou zijn om nieuwe bloedlijnen naar Nederland te halen. 
Uit het onderzoek bleek dat die noodzaak er niet echt was.
Om toch aan de wensen van leden te voldoen om nieuwe bloedlijnen in Nederland te hebben, hebben Bert Nap
en Hans Schadenberg twee onafhankelijke rammen geïmporteerd.
De fokkers uit Wales moesten natuurlijk wel eerst bloedonderzoek doen naar de ARR/ARR status.
Bij eerdere pogingen tot import liep het vast omdat er toch steeds een Q in zat.
Dergelijke dieren mogen niet voor export verkocht worden.

Ondertussen hebben de twee geïmporteerde rammen een mooi resultaat laten zien.
Een deelname en/of een bezoek aan de jaarlijkse Kerry Hill show/keuring in Hulshorst geeft u de kans om deze dieren
te zien.
Er zal weer een prachtige competitie plaatsvinden tussen de dieren die worden beoordeeld door een keurmeester uit Wales.

We zijn verheugd dat Judith de Rijk voor de rasvereniging een samenvatting gemaakt heeft van het rapport en tevens uitleg geeft over inteelt en verwantschap: lees de SAMENVATTING 

Als bestuur hopen wij op een grote deelname aan de keuring in Hulshorst en natuurlijk is dit de plek waar wij elkaar ontmoeten en kennis kunnen delen over ons mooie ras.

Hopelijk tot ziens op 26 september in Hulshorst,

namens het bestuur Hans Schadenberg (vz)